Ellentétek világa: társadalmi aspektusok

A filozófiai, társadalmi és politikai ellentétek egysége és harca

Az ellentétek világa az egyik legismertebb filozófiai fogalom, amely az emberi tapasztalatok sokféleségét tükrözi. Az ellentétek az élet minden területén jelen vannak, és számos aspektusból vizsgálhatók, mint például a filozófiai, társadalmi és politikai aspektusok. Ebben a bejegyzésben megvizsgáljuk az ellentétek világát ezen három szemszögből, és bemutatjuk, hogyan játszanak szerepet az életünkben és az egyensúlyunk megteremtésében.

A filozófiai aspektus

Az ellentétek filozófiai szempontból a dualizmus fogalmában jelennek meg. A dualizmus azt állítja, hogy az anyag és a szellem két különböző dolog, amelyek egymással szemben állnak. Az anyagot az érzékelhető világként értelmezzük, míg a szellemet a nem érzékelhető világként. Az ellentétek egy másik filozófiai megközelítése a hegelianizmus, amely szerint az ellentétek harca elvezet egy magasabb szintű egységre, amelyben az ellentétek összeolvadnak. Az ellentétek hegelianista megközelítése azt jelenti, hogy a harc az egyensúly megtalálásához vezet.

A társadalmi aspektus

Az ellentétek társadalmi szempontból a hierarchia fogalmában jelennek meg. A hierarchia azt jelenti, hogy az emberek különböző szinteken állnak, és egyeseknek több hatalmuk van, mint másoknak. Az ellentétek jelen vannak a társadalmi csoportok között, mint például a gazdagok és a szegények között, a fehérek és a feketék között, a férfiak és a nők között. Ezek az ellentétek számos társadalmi harcot okoztak a történelem során, és ma is jelen vannak.

A politikai aspektus

Az ellentétek politikai szempontból a hatalom fogalmában jelennek meg. Az ellentétek jelen vannak a politikai pártok, a kormányok és a politikai vezetők között. A politikai hatalom számos konfliktust okozott a történelem során, és gyakran ellentétes érdekeket képvisel. Az ellentétek megoldása a politikai arénában a kompromisszum megtalálása.

Mi jellemzi a marxizmust, a liberalizmust és az illiberalizmust?

A Marxizmus, a liberalizmus és az illiberalizmus mind olyan politikai ideológiák, amelyek különböző alapelveket, értékeket és politikai elképzeléseket fogalmaznak meg. Ezek az ideológiák fontos szerepet játszanak a modern politikai gondolkodásban, és meghatározzák a különböző országok politikai irányvonalait és döntéseit. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mi jellemzi ezeket az ideológiákat.

Marxizmus

A Marxizmus Karl Marx és Friedrich Engels által kidolgozott politikai és gazdasági elméleti rendszer, amely a társadalmi egyenlőtlenségekre fókuszál. A Marxizmus alapvetően két részre osztható: a Marxista elméletre és a Marxista politikára. Az elmélet szerint a társadalmi osztályok közötti harc eredményezte a társadalmi fejlődést, és az osztályharc végső szakaszában a munkásosztály lesz a győztes. A politikai irányzat azt állítja, hogy a munkásosztálynak kellene átvennie a hatalmat, és a társadalmi tulajdonnal kellene rendelkeznie a termelési erők fölött.

A Marxizmus a társadalmi egyenlőség és a munkásosztály hatalmának elvein alapul. Azonban az elméletnek számos kritikusa van, akik szerint a marxista politikai rendszer kudarcot vallott a gyakorlatban, és a szabadság és az egyéni jogok korlátozásához vezetett.

Liberalizmus

A liberalizmus egy politikai filozófiai irányzat, amely az egyéni szabadságjogok, az egyenlőség, az önkormányzás és a gazdasági szabadság értékeit tartja fontosnak. A liberalizmus azt állítja, hogy az egyénnek joga van a szabadságra, az egyenlőségre és a tulajdonjogokra, és az állam feladata, hogy védelmezze ezeket a jogokat. A liberalizmus alapelvei közé tartozik az egyéni szabadságjogok, a szabad piac, a jogállamiság és a társadalmi egyenlőség elveinek megőrzése. V.ö.: A társadalmi normasértések hatása

A liberalizmus az egyén és a társadalom értékeit tartja fontosnak, és az egyéni jogokat a politikai döntéshozók feladatának tekinti. Azonban az elméletnek is vannak kritikusai, akik szerint a gazdasági szabadság a liberalizmusban gyakran vezet az egyenlőtlenség növekedéséhez, és az egyéni jogok tényleges megvalósítását korlátozhatják a társadalmi körülmények.

Sakk - fekete-fehér, ellentétek harca
Sakk – fekete-fehér, ellentétek harca

Illiberalizmus

Az illiberalizmus egy olyan politikai ideológia, amely az egyéni szabadságjogok korlátozását, a nemzetállam értékeinek előtérbe helyezését és az autokratikus kormányzást hirdeti. Az illiberális politikai rendszerek gyakran megkérdőjelezik a jogállamiságot, a kisebbségi jogokat és a sajtószabadságot, és az egyén szabadságjogait alárendelik a közösség érdekeinek.

Az illiberalizmus az elmúlt években több országban is felütötte a fejét, és egyes politikusok az illiberális eszméket az egyéni szabadságjogok korlátozásával és a demokratikus intézmények lebontásával igyekeznek megvalósítani. Az illiberális politikai rendszerek gyakran aláássák a jogállamiságot, az emberi jogokat és a demokratikus értékeket.

Az ellentétek világa

A Marxizmus, a liberalizmus és az illiberalizmus mind különböző politikai ideológiák, amelyek eltérő alapelveket, értékeket és politikai elképzeléseket fogalmaznak meg. A Marxizmus az egyenlőséget és a társadalmi igazságosságot tartja fontosnak, míg a liberalizmus az egyéni szabadságjogokat és a gazdasági szabadságot helyezi előtérbe. Az illiberalizmus azonban az egyéni szabadságjogok korlátozásával, az autokratikus kormányzás előtérbe helyezésével és az egyenlőség értékének kérdőjelezésével jelent ellentétet a másik két ideológiai irányzattal.

Az ellentétek világa azonban nem csak politikai ideológiák között létezik. Az élet számos területén találkozhatunk ellentétekkel, mint például a jó és a rossz, a jin és a jang, az igazság és az árulás, az összetartás és az elszigetelődés. Az ellentétek azonban nem csak harcot és konfliktust jelentenek, hanem az egyensúly és az együttműködés lehetőségét is hordozzák magukban.

Az ellentétek világa lehetőséget ad arra, hogy a különböző értékrendszerek és ideológiai irányzatok közötti ellentétek mellett az egyéni és társadalmi értékek közötti ellentéteket is megvizsgáljuk. A különböző értékek és világnézetek gyakran szembeállítják egymással az egyéni szabadságot és a társadalmi felelősséget, a gazdasági növekedést és a környezetvédelmet, a hagyományok és az újítások közötti döntéseket.

Az ellentétek nem csak a konfliktusokat jelentik, hanem lehetőséget adnak az együttműködésre és a közös célok elérésére is. A különböző ideológiák és értékek közötti párbeszéd és együttműködés lehetőséget ad az egyes ellentétek feloldására és az egyensúly kialakítására.

A divat nem csak a pöttyös és a csíkos ellentéte

Divatdiktátor

A divat aspektusai

Az Aspect blog olvasói nyilván szeretik a divat változásait nyomon kísérni, mint ahogy az ellentétek, a különféle aspektusok, nézőpontok jelenlétének is kiváló pártolói. Ebből következően a divatról is úgy igyekszünk itt szót ejteni, hogy az ellentmondások is felszínre kerüljenek!

A divat és az önkifejezés kapcsolata

Az emberi önkifejezésre különböző módok állnak rendelkezésre. A megjelenés, az öltözködés is ezen eszközök közé tartozik. A divat az öltözködés alapvető eleme, melyben megjelenik az egyén egyedisége és személyisége. Azonban ahogy a divat világa és a társadalmi szabályok változnak, úgy alakul át az önkifejezés módja is. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, milyen kapcsolat van a divat és az önkifejezés között, és hogyan hatnak egymásra.
Ám eközben arról az ellentmondásról sem feledkezhetünk el: az emberek társadalmi helyzete, anyagi lehetősége nem mindenki számára teszi lehetővé, hogy luxussá növelt módon legyen divatos! Az angol felső körök kalapdivatját aligha követheti a szomszéd háztartásbeli asszony öt gyerekkel.
Íme, egy példa: Hogyan öltözz nőként kevés pénzből úgy, mint senki más?

A divat mint önkifejezési forma

A divat világa kiterjed az öltözködésen túl, és átfogja a kiegészítők, a smink és a frizura területét is. Az öltözködés és a divat fontos elemei az önkifejezésnek. Az egyén ruházata, stílusa és kinézete alapján adhat információt magáról. A divat által az egyén kifejezheti magát és megmutathatja a személyiségét. Egy egyedi stílus a személyiség egy fontos eleme, amely képes segíteni az embert abban, hogy magabiztosabb legyen és kifejezze önmagát.

A divat és a társadalmi elvárások

Azonban, amikor a divat világa a társadalmi elvárásokkal találkozik, az önkifejezés módja megváltozik. A divat által szabott trendek és szabályok befolyásolják az emberek öltözködését és megjelenését. A divatipar és azok, akik hatással vannak a trendekre, döntenek arról, mi lesz az, ami divatba jön és mi az, ami kimegy a divatból. Az emberek többsége hajlamos a követésre, és ezáltal az önkifejezés módja átalakul.

Az önkifejezés és a divat függetlensége

Jó fazon
Nagyszerű fazon

Az önkifejezés egyéni folyamat, melyet a divat is befolyásolhat, de nem szabad teljesen rábízni. Az önkifejezésnek nem kell a divatot követnie, hiszen az embernek jogában áll saját maga kialakítani a stílusát. Az egyéni stílus és önkifejezés olyan, mint az ujjlenyomat, egyedi és megkülönböztető. Az egyén saját maga tudja a legjobban kifejezni azt, hogy ki is ő valójában. Az önkifejezés nem csak az öltözködésen keresztül történik, hanem az egyén cselekedetein, szavain és viselkedésén keresztül is. Fontos, hogy az önkifejezés a divattól független maradjon, és az egyén valódi énjét tükrözze.

Ellentmondásos hatások

A divat és az önkifejezés kapcsolata ellentmondásos lehet. A divat által megszabott trendek és elvárások korlátozhatják az egyéni önkifejezést, és megváltoztathatják azt. Az egyén hajlamos lehet a divatnak való teljes engedelmességre, és elveszítheti az önálló önkifejezés lehetőségét. Ugyanakkor, az egyén stílusának kialakítása és az önkifejezése is része lehet a divatnak, és lehetőséget ad az egyén számára arra, hogy megtalálja a helyét és az identitását.

Amikor a divattrend diszkriminatív

Természetes molett szépség a Lady Molettiből
Természetes szépség a Lady Molettiből

Azonban, a divat által megszabott trendek és elvárások is korlátozhatják az egyéni önkifejezést. Az egyén hajlamos lehet arra, hogy az adott szezon vagy trendnek teljesen engedelmeskedjen, és ezzel elveszíti saját stílusának lehetőségét. Ezenkívül, a divat által megszabott normák néha diszkriminatívak is lehetnek, és kizáró hatást gyakorolhatnak bizonyos csoportokra, például a testalkat, a nem vagy az etnikum alapján.

Ám létezik az antitrend is. Gondoljunk csak a Dove cég reklámkampányára, amely valódi nőkön mutatja termékei hatását, nem csontsovány manökeneken.
De ugyanezt a hozzáállást tapasztalhatjuk Pécsett, a Lady Moletti Divatáruházban is.

Az önkifejezés azonban nem csak az öltözködésen keresztül történik. Az egyén cselekedetei, szavai és viselkedése is az önkifejezés része lehet. Az önkifejezés valódi célja az, hogy az egyén megmutassa magát a világnak, és hogy mások megismerhessék őt, és megértést és elfogadást kapjon a környezetétől.

Az önkifejezés és a divat kapcsolata tehát összetett, és az egyénnek fontos az önálló önkifejezés és a valódi énjének kifejezése a divat területén is. Az önkifejezés a személyiség kifejeződése, és az egyénnek lehetősége van a divatból inspirálódni és alkalmazni a saját stílusában. Azonban, az önkifejezés fontossága és jelentősége független a divattól, és az egyénnek fontos az önálló önkifejezés és a valódi énjének kifejezése a divat területén és azon kívül is.

Az önkifejezés és a divat kölcsönhatása

Az önkifejezés és a divat kapcsolata bonyolult és sokrétű. A divat a társadalom és a trendek tükröződése, míg az önkifejezés a személyiség kifejeződése. Az egyéni stílus és önkifejezés fontos részei az emberi életnek, és segíthetnek az egyénnek azzal, hogy megmutassa a valódi énjét. Az önkifejezés és a divat kapcsolata lehet inspiráló és korlátozó, azonban az egyénnek fontos az önálló önkifejezés és a valódi énjének kifejezése a divat területén is.

A divat és az önkifejezés közötti kapcsolat változó és alakuló, és az eltérő kultúrákban és korokban más és más formában jelentkezik. Azonban, az önkifejezés fontossága és jelentősége állandó, és az egyének minden időben igyekeznek valamilyen módon kifejezni magukat.

A divat által megszabott trendek és elvárások lehetőséget adnak az egyéneknek arra, hogy az általuk kiválasztott ruhadarabok és kiegészítők segítségével kifejezzék magukat. Az egyének stílusukkal, színeikkel, formáikkal és anyagaikkal jelzik, hogy kik is valójában, és milyen értékeket képviselnek. A divat lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy az öltözködésén keresztül megmutassa a saját egyéniségét és stílusát.

Regionalitás és SEO, keresőoptimalizálás

Google Trends: Dél-Dunántúl nagyvárosainak keresésében ez a trend
A Google Trends szerint Dél-Dunántúl nagyvárosainak keresésében ez a trend

A Dél-Dunántúli régió (Magyarország) három megyét ölel föl. Ezek: Baranya, Somogy és Tolna megye.
A három megye egy-egy nagyobb városi centrummal bír.
Pécs, Kaposvár és Szekszárd emelkedik ki megyéjéből közigazgatási, gazdasági, kulturális értékei és a lakosságszám alapján.

SEO és ajánlatok a keresőoptimalizálás ellátására

A SEO (Search Engine Optimization) sajátos tulajdonsága, hogy a helyi találatokat részesíti előnybe. Vagyis az asztali számítógéphez, a mobiltelefon pillanatnyi helyzetéhez igazodóan kapjuk a legközelebbi kínálati pontokat, honlapokat, erősorrendet is figyelembe véve.
Ámde.
Ám az a helyzet, hogy nagyon erős, nem helybeli honlapok mégis képesek megelőzni a közeli helyeket a weben. Feltéve persze, hogy valóban erősek, jól felépítettek, jól optimalizáltak

Városra optimalizálás az online marketing cégek weboldalain

Márpedig a SEO-s cégeknél tudják, minden kattintás és az az után érkező megrendelés aranyat ér. Éppen ezért a jól beágyazott, élvonalbeli erővel bíró cégek nem restek a lakóhelyükön túli városokra is optimalizálni. És ezt sikerrel is teszik.
Most azt látjuk éppen, hogy a Bognár Stúdió a Dél-Dunántúl nagyvárosait vette célba: Pécs, Kaposvár, Szekszárd SEO szempontú kiszolgálását tűzte zászlajára.

Ám a Közép-Dunántúl sem marad targetálás nélkül! Székesfehérvár és Veszprém nagy történelmi múlttal rendelkező városok. Székesfehérvár jelentős gazdasági erővel bír, Veszprém a Bakony-Balaton összefogással igyekszik 2023-ban kiváló kulturális fővárosa lenni Európának.
SEO Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém

Érdekességként említhetjük, hogy nem a régió nevével iparkodik az optimalizálást megvalósítani. Ugyanis Magyarország lakossága nem rendelkezik “regionális tudattal”, így a régiók nevére való keresés számszerű eredménye csekély. Vagyis egyetlen kifejezéssel, a régió nevével nem lehet befogni az ott működő vállalkozások figyelmét.

Miért fontos a keresőoptimalizálás során a helyi találatok biztosítása?

A helyi találatok biztosítása rendkívül fontos a keresőoptimalizálás során, mivel a felhasználók gyakran olyan termékeket vagy szolgáltatásokat keresnek, amelyek helyhez kötöttek. Például ha valaki “étterem” kulcsszóval keres, akkor valószínűleg olyan éttermet keres a közelében, amelyhez könnyen eljuthat.

(Külön téma lehetne az úgynevezett gyűjtő oldalaknak a kérdése, amelyek több hasonló profilú vállalkozást mutatnak be. Ilyen például Pécsett az Étterem, receptek oldal. Előnye, hogy valamely specifikumra mutat rá, így könnyítve a választást.)

A Google és más keresőmotorok olyan algoritmusokat használnak, amelyek azonosítják a felhasználó fizikai helyét, és ennek megfelelően adják vissza a legmegfelelőbb találatokat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki keres egy helyi szolgáltatást vagy terméket, és az Ön weboldala nem jelenik meg a helyi találatok között, akkor az esélye, hogy az illető megtalálja Önt, rendkívül alacsony.

A helyi találatokat biztosító keresőoptimalizálás segít abban, hogy a vállalkozás helyi közössége felé irányuló marketing tevékenysége hatékonyabb legyen. Ha a helyi keresések eredményeként megjelenik a cég neve és elérhetősége, az nagyban javíthatja a vállalkozás láthatóságát, az ügyfélkapcsolatokat és a bevételt.

Tehát, ha egy vállalkozás azt szeretné, hogy az emberek megtalálják őket az online térben, akkor fontos, hogy a helyi keresőoptimalizálásra is figyelmet fordítson.

Milyen eszközök állnak ehhez a munkához rendelkezésre?

Számos eszköz áll rendelkezésre a helyi keresőoptimalizálásra, amelyek segíthetnek a vállalkozásnak abban, hogy javítsa helyi találatok számát, láthatóságát és hatékonyságát. Néhány ilyen eszköz a következők:

  1. Google My Business: Ez az ingyenes eszköz lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy frissítsék és javítsák az online jelenlétüket a Google-ban, beleértve a helyi találatokat is. A Google My Business profil felülvizsgálata és optimalizálása az egyik legfontosabb teendő a helyi keresőoptimalizálásban.
  2. Moz Local: Ez az eszköz segíti a vállalkozásokat abban, hogy online helyi profiljaikat szinkronizálják és javítsák számos keresőmotorban és online adatforrásban. A Moz Local lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyszerre frissítsék az összes fontos helyi adatforrást.
  3. BrightLocal: Ez egy másik helyi SEO eszköz, amely segít a vállalkozásoknak ellenőrizni és javítani a helyi profiljaikat számos keresőmotorban és online adatforrásban. A BrightLocal emellett kínál kulcsszókutatást és versenytárs elemzést is.
  4. Ahrefs: Ez egy átfogó SEO eszköz, amely kínál helyi kulcsszókutatási lehetőséget és a helyi versenytársak elemzését. Az Ahrefs használata segíthet a vállalkozásoknak abban, hogy megtalálják azokat a kulcsszavakat, amelyek a leginkább relevánsak az adott területen és iparágban.
  5. Yelp: Ez az online értékelési platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy véleményeket írjanak és értékeléseket adjanak a vállalkozásokról. A Yelp profiljának javítása és optimalizálása segíthet a vállalkozásoknak a helyi keresőoptimalizálásban.

A Google My Business, magyarul a Cégprofil felületét a felhasználók véleményezhetik. Befolyásolják ezek a vélemények a forgalmat?

Igen, a Google My Business (GMB) felületén található felhasználói értékelések és vélemények nagyon fontosak a vállalkozások számára, mivel közvetlen hatással vannak a forgalomra és az üzlet teljesítményére. A felhasználói értékelések nagyban befolyásolják az emberek döntéseit azzal kapcsolatban, hogy melyik vállalkozást válasszák, mivel az emberek hajlamosak az olyan vállalkozásokat választani, amelyeknek magasabb az értékelése.

A felhasználói vélemények szerepelhetnek a Google találati oldalán is, így még azok az emberek is láthatják őket, akik nem keresik a vállalkozás weboldalát közvetlenül. Emellett a Google rangsorolási algoritmusában is szerepelnek a felhasználói értékelések, így azok a vállalkozások, amelyek magasabb értékelést kapnak, valószínűbb, hogy jobb helyezést érnek el a Google keresőtalálataiban.

A negatív vélemények azonban szintén nagy hatással lehetnek a forgalomra és az üzletre. A negatív értékelések elriaszthatják az embereket, és csökkenthetik a forgalmat és a bevételt. Ezért nagyon fontos, hogy a vállalkozások kezeljék és válaszolják a felhasználói értékeléseket, hogy pozitív benyomást keltsenek az emberekben és javítsák az ügyfélszolgálati tapasztalatokat.

Összefoglalva, a Google My Business felületén található felhasználói értékelések és vélemények nagyon fontosak a vállalkozások számára, és nagy hatással lehetnek a forgalomra és az üzletre. A pozitív értékelések növelhetik a forgalmat és javíthatják a Google keresőtalálatait, míg a negatív értékelések csökkenthetik a forgalmat és ronthatják az üzleti eredményeket.

***

A keresőmarketing alapok helye: keresőmarketing ügynökség

Keresőoptimalizálásról, SEO-ról korábban a blogunkban:

Sokszínű keresőoptimalizálás

Egy kis keresőoptimalizálás

Zenebona igazi zenékkel

Blogokat olvasok és közben azt látom

Az egyik blog címénél megállok, e szerint “Minden pillanatban elkallódik egy orbitális tehetség” és az jut eszembe, hogy a minap este átmentem a nappalin és a képernyőn az X Faktor üzemelt. Éppen egy megtermett nő kezdett el éppen énekelni, hatalmas erejű bluest lökött a képernyőre, földbe gyökerezett a lábam a gyönyörűségtől.

Olvass tovább

Korszerűség a vízvezeték szerelésben

Kép egy víz-gáz-fűtés szereléssel foglalkozó budapesti honlapról
Kép egy víz-gáz-fűtés szereléssel foglalkozó budapesti honlapról

Évekkel ezelőtt Dancs Gyula vízvezeték szerelő mester hetykén kiállt és elkiáltotta magát:

“Véget vetek a kalapács és az ásó egyeduralmának!”

A tipikusan korszerűségre törekvő mesterember persze nem valamiféle pulpitusra állt ki a szövegével, hanem – ez is a korszerűség jele – a honlapján tudatta ilyen hetykén, más világ jön a szakmájában és kerül, amibe kerül, ő is elkötelezi magát a fejlődés mellett.
És bizony tényleg nem kevésbe került – anyagiakban, a tudás megszerzésének idejében-költségében számolva.
De napjainkra már ott áll a mester, hogy

  • a professzionális csőtörés bemérés,
  • a műszeres csőszivárgás vizsgálat,
  • a korrelátoros csőtörés bemérés,
  • a jelzőgázos szivárgás keresés,
  • a thermoképes csőhálózat hibamegállapítás

eszközparkja a rendelkezésére áll és profi módon működteti is azokat!

Fontos kiegészítők a vízvezeték szerelés során

Alapvető teendő a szolgáltatótól, hogy honlapján megadja vállalkozása főbb adatait. Aztán megfelelő öltözékben – covid járvány idején a koronavírus elleni maszkban, szükség esetén védőfelszerelésben jelenjen meg.
Békeidőben ez a tiszta munkaruha a vízvezeték szerelés címszó alatt értendő.
Érdekes, hogy a szóban forgó vállalkozás honlapján még azzal az ígérettel is találkozunk, hogy a vízvezeték- vagy gázszerelő munkába alkoholmentesen érkezik a “szaki”.

De nem csak a megérkezés előtt és alatt vannak figyelemre érdemes szolgáltatói viselkedési normák, hanem a munka végeztével is. Vagyis a szerelési munka után nem romhalmazt hagy a munkaerő maga után, hanem fertőtlenített – ez különösen a duguláselhárítás során nagyon fontos – és megtisztított munkaterepet.

Látható a honlapról, benne a jó munkát dicsérő visszajelzésekből, hogy Dancs Gyula vízvezeték szerelő, csőtörés bemérő szakember tartotta magát ígéretéhez: már nem a kalapács, az ásó, a WC-pumpa a használt munkaeszköz 🙂

***

Kapcsolódó írások, honlapok:

Jönnek a csőtörések

Dugulások okai

Balla D. céduljairól

Balla D. cédulái

Balla D. Károly író, irodalomszervező, továbbá BDK néven bloggerfejedelem szellemes és olykor provokatív, de mindenképpen velejéig őszinte cédul-írásai is figyelemre méltóak.

Ma a facebook fiókjában látom, többen is “felültek” új, provokatív céduljának, amely ennyi:

Bartók zenéjét befogadni csak addig nehéz, ameddig szól.

Aki oda keres, láthatja, milyen lavinát indított el, miközben értékes gondolatok kerülnek felszínre, ahogyan az egy gerillamarketinget magas fokon művelő író-bloggertől el is várható.

S ha már a cédulok és a provokatív megoldások szóba jöttek, hadd emlékezzem.

Amikor 2006-ban Pécsett tartott előadást, pontosabban avantgard perfomanszot, minden szék alatt elhelyezett egy-egy cédult.

Nekem, a bloggernek, a véletlen istene révén ez jutott: “A blog a legnagyobb nyilvánosság előtt gyakorolt magány.”

A feleségem a “Veszélyes dolog a jövő. Szünet nélkül azzal fenyeget, hogy bekövetkezik!” szövegű cédulhoz jutott.

Akkor Pécsett, a Művészetek Házában is felvillantotta provokatív képességeit. A vendéglátó Balogh Robert íróval folytatott beszélgetés során kijelentette, hogy az általa írt Szembesülés rossz regény, de valakinek a rossz regényeket is meg kell írnia.

Pécsi könyvkiadója, Szirtes Gábor nem hitt a fülének, majdnem infarktust kapott – mert arra nem gondolt, hogy a marketing ilyen is lehet egy avantgardként meghirdetett esten.

(Egyébként az a regény filozófiai értelemben is remekmű! – teszem hozzá.)

Na, de térjünk vissza Bartókhoz: nálam ez a részlet az egyik “csúcs”!

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára

Balla D. Károly műveiről és róla: Pécs és Balla D. Károly (2) Blog esszé