Visszaélés a tudománnyal, a MI is veszélyben van

Ember 2.0 - A mesterséges intelligencia Csepeli György könyvborítóján
Ember 2.0 – A mesterséges intelligencia Csepeli György könyvborítóján

Óriási dilemma előtt az emberiség. Mikor, milyen felkészültség és szabályozás mellett lehet “rászabadítani” az emberiségre a mesterséges intelligenciát? Egyáltalán a Mesterséges intelligencia: barát vagy ellenség?
Ezekben a napokban a META terve borzolja a kedélyeket, amely az emberi értelmi szintet elérő sőt azt meg is haladó gépi értelmet szándékoznak építeni.

Vajon dönthet-e a jövőről, annak minden aspektusáról, beleértve a biztonságunkat is egy-egy profitorientált, IT nagyvállalat?

Visszaélés a tudomány eredményeivel

Az emberiség történetében a tudományos fejlődés gyakran előreviszi a civilizációt, ám sajnos vannak esetek, amikor ezeket az új ismereteket nem a jóra, hanem az emberiesség ellenségévé fordítják. Ebben a blogbejegyzésben olyan példákat vizsgálunk meg, ahol a tudomány friss eredményeivel visszaéltek, s emberellenes célokra használták fel, esetenként az etika határait túllépve.

 1. Biológiai fegyverek: Az évek során a biológiai kutatások területén elért előrehaladás lehetőséget teremtett biológiai fegyverek kifejlesztésére. Egyes szervezetek és országok megpróbálták felhasználni az élő szervezeteket vagy génmódosított vírusokat, hogy háborús célokra vagy terrorista támadásokra alkalmazzák őket.
 2. Nukleáris energiából nukleáris fegyverek: A nukleáris energia békés célú felhasználása mellett a tudományos közösség szembesült azzal a veszéllyel, hogy az atomenergiát nukleáris fegyverek kifejlesztésére is felhasználhatják. Több országban történtek olyan esetek, amikor a békés célokra szánt nukleáris kutatásokat militarizálták.
 3. Genetikai manipuláció és eugenika: A genetikai kutatások előrehaladásával egyesek megpróbálják kihasználni ezt a tudást a fajok, rasszok közötti különbségek felerősítésére vagy kiválasztott génállományok előnyben részesítésére. Ez a gyakorlat ellentétes az emberi jogokkal és az egyenlőség elvével.
 4. Mesterséges intelligencia a kiberháborúban: A mesterséges intelligencia fejlesztése lehetőséget teremtett kiberháborús eszközök kifejlesztésére. Az ilyen típusú technológia visszaélése azáltal történik, hogy az MI-t arra használják fel, hogy kárt okozzanak az infrastruktúrának, a társadalmi rendszereknek vagy akár a személyes adatoknak.
 5. Kémiai vegyszerek a tömegpusztításban: A kémiai kutatások eredményeként létrejött vegyszerek gyakran kerültek felhasználásra háborús célokra. Vegyi fegyverek kifejlesztése, mint például a gázok vagy mérgező anyagok, számos tragédiát okozott a történelemben.

Összegzésül, optimistán a MI jövőjéről

A tudomány hatalmas potenciállal rendelkezik a pozitív változások előmozdítására, de a felelősségteljes használat kulcsfontosságú. Az emberiségnek az etikai elvek tiszteletben tartása mellett kell alkalmaznia a tudományos eredményeket, hogy elkerüljük az emberellenes cselekedeteket és biztosítsuk a fenntartható, pozitív jövőt. A gazdaság, a társadalom, benne az egészségügy, az oktatás, a tisztességes politikai élet reménnyel tekinthet a mesterséges intelligencia eljövetelére.


Ajánlott tartalom:

P.S. Alig száradt meg a képzeletbeli tinta a bejegyzésen, amikor is felröppent a mai nap híre. A Google útjára bocsátotta a Gemini programját. Ezzel együtt megszűnt a Bard elnevezés. Ám ami a legfontosab, elérhetővé vált a Gemini Advanced, a mesterséges intelligenciák “legokosabbjának” kikiáltott verzió.

A mesterséges intelligencia (AI; MI) témafelosztása

A mesterséges intelligencia tartalmi szeletei

Melyek azok a főbb területek, amelyekre a mesterséges intelligencia tartalmai szeletelhetők?

A mesterséges intelligencia (AI) különböző részterületeket és alkalmazásokat ölel fel, amelyek több fő területre oszthatók. Itt vannak azok az elsődleges területek, amelyekbe az AI-tartalom kategorizálható:

 1. Gépi tanulás (ML): A gépi tanulás a mesterséges intelligencia egyik központi területe. Ez magában foglalja az algoritmusok és statisztikai modellek használatát, amelyek lehetővé teszik a számítógépes rendszerek számára, hogy az adatokból való tanulás révén javítsák teljesítményüket egy adott feladaton. A gépi tanulás részterületei közé tartozik a felügyelt tanulás, a felügyelet nélküli tanulás és a megerősített tanulás.
 2. Mélytanulás: A mélytanulás a gépi tanulás egy speciális ága, amely a többrétegű mesterséges neurális hálózatok alkalmazására összpontosít összetett problémák modellezésére és megoldására. Különösen sikeres volt az olyan feladatokban, mint a kép- és beszédfelismerés.
 3. Számítógépes látás: A számítógépes látás vizuális adatok, például képek és videók értelmezésével és megértésével foglalkozik. Az AI-rendszerek ezen a területen olyan feladatokat hajthatnak végre, mint a tárgyfelismerés, az arcfelismerés, a képosztályozás és a képgenerálás.
 4. Természetes nyelvi feldolgozás (NLP): Az NLP az AI területe, amely magában foglalja a számítógépek és az emberi nyelv közötti interakciót. Olyan feladatokat foglal magában, mint a gépi fordítás, a hangulatelemzés, a szövegösszegzés és a chatbot-fejlesztés.
 5. Beszédfeldolgozás: Ez a terület a beszélt nyelv elemzésére és generálására összpontosít. A beszédfelismerés, a beszédszintézis és a hangasszisztensek, mint például a Siri és az Alexa, a beszédfeldolgozásban használható AI-alkalmazások példái.
 6. Robotika: A robotikában a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a robotok számára, hogy autonóm módon észleljék a fizikai világot, és interakcióba lépjenek vele. Ide tartozik az ipari automatizálás, az egészségügy és az autonóm járművek alkalmazásai.
 7. Megerősítő tanulás: A megerősítő tanulás a gépi tanulás egy részhalmaza, amely az ügynökök képzésére összpontosít, hogy szekvenciális döntéseket hozzanak a környezettel való interakció révén. Széles körben használják a robotikában, játékban és autonóm rendszerekben.
 8. Szakértői rendszerek: A szakértői rendszerek olyan mesterséges intelligencia programok, amelyeket arra terveztek, hogy utánozzák a humán szakértő döntéshozatali képességeit egy adott területen. Összetett problémák megoldására tudásreprezentációt és érvelést alkalmaznak.
 9. Autonóm rendszerek: Az autonóm rendszerek, beleértve az önvezető autókat és a drónokat is, mesterséges intelligencia segítségével működnek és hoznak döntéseket emberi beavatkozás nélkül. Ezek a rendszerek gyakran számítógépes látásra, szenzorfúzióra és döntéshozatali algoritmusokra támaszkodnak.
 10. Egészségügy és orvostudomány: A mesterséges intelligencia olyan feladatokhoz használatos, mint az orvosi képelemzés, a gyógyszerkutatás, a betegségek diagnosztizálása és a betegadatok elemzése az egészségügyi ellátás eredményeinek javítása érdekében.
 11. Pénzügy és közgazdaságtan: A pénzügyi szektorban az AI-t algoritmikus kereskedésre, csalásfelderítésre, kockázatértékelésre és pénzügyi előrejelzésre alkalmazzák.
 12. Gaming: Az AI jelentős szerepet játszik a játékfejlesztésben, többek között

A mesterséges intelligencia (MI; AI) témájához még elolvasásra ajánlom: