Visszaélés a tudománnyal, a MI is veszélyben van

Ember 2.0 - A mesterséges intelligencia Csepeli György könyvborítóján
Ember 2.0 – A mesterséges intelligencia Csepeli György könyvborítóján

Óriási dilemma előtt az emberiség. Mikor, milyen felkészültség és szabályozás mellett lehet “rászabadítani” az emberiségre a mesterséges intelligenciát? Egyáltalán a Mesterséges intelligencia: barát vagy ellenség?
Ezekben a napokban a META terve borzolja a kedélyeket, amely az emberi értelmi szintet elérő sőt azt meg is haladó gépi értelmet szándékoznak építeni.

Vajon dönthet-e a jövőről, annak minden aspektusáról, beleértve a biztonságunkat is egy-egy profitorientált, IT nagyvállalat?

Visszaélés a tudomány eredményeivel

Az emberiség történetében a tudományos fejlődés gyakran előreviszi a civilizációt, ám sajnos vannak esetek, amikor ezeket az új ismereteket nem a jóra, hanem az emberiesség ellenségévé fordítják. Ebben a blogbejegyzésben olyan példákat vizsgálunk meg, ahol a tudomány friss eredményeivel visszaéltek, s emberellenes célokra használták fel, esetenként az etika határait túllépve.

  1. Biológiai fegyverek: Az évek során a biológiai kutatások területén elért előrehaladás lehetőséget teremtett biológiai fegyverek kifejlesztésére. Egyes szervezetek és országok megpróbálták felhasználni az élő szervezeteket vagy génmódosított vírusokat, hogy háborús célokra vagy terrorista támadásokra alkalmazzák őket.
  2. Nukleáris energiából nukleáris fegyverek: A nukleáris energia békés célú felhasználása mellett a tudományos közösség szembesült azzal a veszéllyel, hogy az atomenergiát nukleáris fegyverek kifejlesztésére is felhasználhatják. Több országban történtek olyan esetek, amikor a békés célokra szánt nukleáris kutatásokat militarizálták.
  3. Genetikai manipuláció és eugenika: A genetikai kutatások előrehaladásával egyesek megpróbálják kihasználni ezt a tudást a fajok, rasszok közötti különbségek felerősítésére vagy kiválasztott génállományok előnyben részesítésére. Ez a gyakorlat ellentétes az emberi jogokkal és az egyenlőség elvével.
  4. Mesterséges intelligencia a kiberháborúban: A mesterséges intelligencia fejlesztése lehetőséget teremtett kiberháborús eszközök kifejlesztésére. Az ilyen típusú technológia visszaélése azáltal történik, hogy az MI-t arra használják fel, hogy kárt okozzanak az infrastruktúrának, a társadalmi rendszereknek vagy akár a személyes adatoknak.
  5. Kémiai vegyszerek a tömegpusztításban: A kémiai kutatások eredményeként létrejött vegyszerek gyakran kerültek felhasználásra háborús célokra. Vegyi fegyverek kifejlesztése, mint például a gázok vagy mérgező anyagok, számos tragédiát okozott a történelemben.

Összegzésül, optimistán a MI jövőjéről

A tudomány hatalmas potenciállal rendelkezik a pozitív változások előmozdítására, de a felelősségteljes használat kulcsfontosságú. Az emberiségnek az etikai elvek tiszteletben tartása mellett kell alkalmaznia a tudományos eredményeket, hogy elkerüljük az emberellenes cselekedeteket és biztosítsuk a fenntartható, pozitív jövőt. A gazdaság, a társadalom, benne az egészségügy, az oktatás, a tisztességes politikai élet reménnyel tekinthet a mesterséges intelligencia eljövetelére.


Ajánlott tartalom:

P.S. Alig száradt meg a képzeletbeli tinta a bejegyzésen, amikor is felröppent a mai nap híre. A Google útjára bocsátotta a Gemini programját. Ezzel együtt megszűnt a Bard elnevezés. Ám ami a legfontosab, elérhetővé vált a Gemini Advanced, a mesterséges intelligenciák “legokosabbjának” kikiáltott verzió.